Servicii recente

 • Rezervare denumire firmă PJ Oficiul National al Registrului Comertului

  Firma constituie un element obligatoriu de identificare şi individualizare a profesioniştilor persone juridice - PJ ( societăţi comerciale, societăţi europene cu sediul în România, regii autonome, compani naţionale şi societăţi naţionale, societăţi cooperative, cooperative agricole, organizaţii cooperatiste de credit şi case centrale ale acestora, societăţi cooperative europene cu sediul în România, grupuri de interes economic, grupuri europene de interes economic cu sediul în România, alte persoane juridice prevăzute în mod expres de lege ). Pentru ordin de plata, conturile (corespund ORCT in raza caruia isi are stabilit sediul social, la nivel de judet) in care urmează se fie virate sumele necesare se găsesc la adresa : http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile/servicii-de-asistenta?id=43 .

 • Inregistrare PJ Oficiul National al Registrului Comertului

  Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării PJ (societate cu răspundere limitată, etc.) se depune la registrul comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul îşi stabileşte sediul social (direct la ghişeu, prin corespundenţă sau online prin portalul de servicii online al ONRC http://portal.onrc.ro), iar formalităţile aferente se găsesc în ghidul rezervare PJ. http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile/servicii-de-asistenta?id=43

 • Rezervare denumire firmă PFA/II/IF Oficiul National al Registrului Comertului

  Firma constituie un element obligatoriu de identificare şi individualizare a profesioniştilor persone fizice autorizate(PFA)/Întreprinderi individuale(II)/Întreprinderi familiale(IF). Firma este, după caz, numele de stare civilă, respectiv denumirea sub care profesionistul personă fizică autorizată(PFA)/Întreprindere individuală(II)/Întreprindere familială(IF) îşi desfăşoară activitatea şi care îl deosebeşte de orice alt profesionist înregistrat în registrul comerţului. http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile/servicii-de-asistenta?id=43

 • Înregistrare PFA/II/IF Oficiul National al Registrului Comertului

  Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării PFA (persoană fizică autorizată)/II (întreprindere individuală)/IF (întreprindere familială) se depune la registrul comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional (direct la ghişeu, prin corespundenţă sau online prin portalul de servicii online al ONRC http://portal.onrc.ro), iar formalităţile aferente se găsesc în ghidul rezervare PFA. http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile/servicii-de-asistenta?id=43

Ultimele stiri

 • Ministrul Marius Bostan a participat astăzi la debaterea anuală TechINVEST 2016

  18 mai 2016
 • Servicii noi pentru românii de pretutindeni, care vor putea plăti taxele și impozitele online prin Ghișeul.ro

  30 mai 2016
 • Ministrul Marius Bostan a participat astăzi la seminarul de lucru Cyber Risks

  17 iunie 2016    


          Europa ta

 

 


Catalog servicii

Acesta este catalogul de servicii

Detalii

Transfrontalier

Transfrontalier

Detalii

Stabilire in Romania

Proceduri

Detalii